FuBai

Loving and caring petsitter for your cat🌸

Krimpen aan de Lek
3 time favorited
Usually responds within few hours
5w ago
Last activity
<3h
Response time
One home visit a day
Min. 30-minute visits in your home
20 EUR
/day
All services and rates

About FuBai

Nederlands

Over mezelf

Mijn naam is Fu Bai, ik ben 20 jaar oud en net afgestudeerd van de opleiding hbo-verpleegkunde. Ik heb zelf drie hele lieve katten, Ollie, Stan en Noah. Ik heb het altijd al heel leuk gevonden om een keer te werken met katten en dit leek mij een kleine stap in die richting. Ik vind het belangrijk om vooraf met u de instructies te bespreken zodat de katten in hun eigen ritme blijven en het hun zo fijn en comfortabel mogelijk te maken. Indien u nog vragen heeft, kunt u mij altijd benaderen.

Motivatie

Ik ben gemotiveerd om kattenoppas te worden, omdat het me super leuk lijkt met meerdere katten kennis te maken en op deze manier andere mensen te kunnen helpen en de kat een leuke en comfortabele periode te geven met een nieuw gezicht. Al sinds jongs af aan heb ik meerdere katten gehad. Hierbij heb ik ervaring met zowel kittens, als oudere katten. Met mijn liefde voor katten en ervaring met de zorg hiervoor, wil ik graag u een handje kunnen helpen. Daarbij vind ik het super leuk om nieuwe katten met ieder zijn eigen karakter te ontmoeten en ervoor te zorgen. Ik houd ervan om met katten te spelen, kroelen, maar ik kan ook genieten van alleen de aanwezigheid. Ik heb voor familieleden wel eens voor hun katten gezorgd. Hierbij ging het om de voeding en het schoonmaken van de kattenbak.

Ervaring

Momenteel heb ik zelf drie katten thuis. Ollie, Stan en Noah. Ollie en Stan zijn twee hele aanhankelijke katten. Noah kwam er later bij en vond mensen nog erg eng. Hij kroop vooral in hoekjes en ging blazen als je te dichtbij kwam. Middels een rustige benadering, veel geduld en gewenning is Noah ontpopt tot een gezellige kat die geniet van je aanwezigheid. Hij laat zich nu ook aaien en kan hiervan genieten. Hij blaast niet meer en vindt mensen veel minder spannend. Ik heb ervaring met wat shuwere of angstigere katten en kan hiermee omgaan. Ook ben ik drukkere katten gewend die bijvoorbeeld regelmatig speelmomenten nodig hebben. Indien er andere gedragingen zijn waar ik minder bekend mee ben, leer ik graag van u hoe ik hiermee moet omgaan.

Daarnaast heb ik ervaring met het toedienen van orale tabletten aan katten en het toedienen van pipetjes. Ik heb niet veel ervaring met het toedienen van medicatie, maar sta hier zeker voor open om over te leren en uit te voeren.

Diensten

De diensten die ik aanbied zijn huisbezoeken en huisoppas voor katten. Indien u bepaalde wensen of voorkeuren heeft met betrekking tot het huishouden, ben ik bereid deze met u te bespreken en uit te voeren. Denk aan het geven van water aan de planten, vuilnis buiten zetten, de post verzamelen etc. 

Hoe lang een huisbezoek duurt is onder andere afhankelijk van uw wensen en voorkeuren, maar ik schat ongeveer een halfuur tot uur in. Ik kan onder andere de katten eten geven, met ze spelen of andere vormen van aandacht geven, de kattenbak schoonmaken en de katten kammen. Eventuele medicatie kan ik ook toedienen. Het ligt eraan wat voor medicatie en anders ben ik bereid dit te leren.

Ik bied geen diensten (uitlaatservices) voor honden, aangezien ik nihile ervaring heb met de verzorging van honden.

Het is voor mij helaas niet mogelijk om uw kat mee naar mijn huis te nemen in verband met de eigen katten die ik heb. Maar ik ben zeker beschikbaar om bij u thuis op de kat te passen. Daarnaast bied ik geen services bij mij thuis of voor honden, dus is informatie over mijn eigen woonomgeving verder niet relevant.

Beschikbaarheid

Mijn beschikbaarheid is momenteel erg breed aangezien ik momenteel een tussenjaar heb en me voorbereid voor een masteropleiding. Ik ben zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds beschikbaar. Momenteel ben ik elke dag in de week beschikbaar. Indien er dagen zijn dat ik een afspraak heb staan, zal ik u dit laten weten. Ik bespreek graag met u de mogelijkheden.


English

About myself

My name is Fu Bai, I'm 20 years old and I just graduated from nursing college. I've always really enjoyed working with cats and this seemed like a small step into that direction. I am currently having vacation so I am flexibly with shifts. I would be happy to discuss the possibilities and your wishes and preferences. If you have any questions, you can always contact me. 

Motivation

I am motivated to become a petsitter, because I think it would be super fun to get to know several cats and to help people in this way, and give the cat a fun and comfortable period with a new face. I have had several cats since childhood. I have experience with both kittens and older cats. With my love for cats and experience in caring for them, I would like to give you a helping hand. In addition, I really enjoy meeting and taking care of new cats, each with their own character. I like to play with cats, cuddle, but I can also enjoy just the presence. I have taken care of cats from family members. This involved feeding and cleaning the litter box.

Experience

I currently have three cats at home. Ollie, Stan and Noah. Ollie and Stan are two very affectionate cats. Noah joined later and found people very scary. He mainly crawled into corners and started and did not like it if you got too close. Through a calm approach, a lot of patience and habituation, Noah has turned out to be a cozy cat who enjoys your presence. He now also allows himself to be petted and can enjoy this. He finds people less scary. I have experience with somewhat shy or more anxious cats and can handle this. I am also used to busier cats that need regular playtime, for example. If there are other behaviors that I am less familiar with, I would be happy to learn from you how to deal with them.

I also have experience giving oral tablets to cats and giving pipettes. I don't have much experience in giving medication, but I am definitely open to learn and practice.

Services

The services I offer are home visits and house sitting for cats. If you have certain wishes or preferences regarding to the household, I am willing to discuss them with you. For example watering the plants, taking out the garbage, collecting the mail, etc.

How long a home visit takes depends, among other factos, your wishes and preferences, but I estimate about half an hour to an hour. I can feed the cats, play with them or give them other forms of attention, clean the litter box and comb the cats.

I do not offer services (walking services) for dogs, as I have to none experience in caring for dogs.

Unfortunately, it is not possible for me to take your cat to my house because of the cats I have of my own. But I am certainly available to look after the cat at your home. In addition, I do not offer services at my home or for dogs, so information about my own living environment is irrelevant.

Availability

My availability is very wide at the moment. I am available in the morning, afternoon and evening. I am currently available every day of the week. If there are days when I have an appointment, I will let you know. I would be happy to discuss the possibilities with you.

FuBai's services

At your home

One home visit a day
Book a pet sitter to stop by your home to feed and play with your pet
20 EUR
/day
House Sitting
A sitter stays overnight in your home and cares for your pet
50 EUR
/night
Two home visits a day
Two drop-in visits for your pet
30 EUR
/day

FuBai also offers

Cancellation policy: Flexible

Full refund if cancelled before noon one day before the booking, 50% refund afterwards

reviews

starstarstarstarstar
Communication
starstarstarstarstar
Conscientious
starstarstarstarstar
Profile accuracy
starstarstarstarstar
Treatment of animals
starstarstarstarstar
Value
starstarstarstarstar
Home Visits
Gina, 2023-11-12

Wij zijn onwijs blij met Fu Bai: zo betrouwbaar, liefdevol, betrokken en meedenkend op deze jonge leeftijd! Chapeau! Zeker aanbevolen en bij een volgende keer met gerust hart weer inzetten!

Availability

Skills

Specific Skills

I speak English & Dutch
+20 years of experience
Ik heb al sinds jongs af aan ervaring met het verzorgen van mijn eigen katten. Ik kan omgaan met schuwere of angstigere katten. Indien er andere gedragsproblemen zijn, sta ik ervoor open hier over te leren en de beste methode toe te passen. Mijn katten komen zelf uit het asiel dus ik heb geleerd om ze te laten wennen aan mij en de omgeving. Ook heb ik ervaring met demente katten. Mijn kat was niet meer volledig zindelijk en deed haar behoeften wel eens op andere plekken dan de kattenbak. Hier kan ik mee omgaan.

Experience with

Behavioural problems

Stats

Phone interviewed
Verified
SMS
Verified
Email
Verified
FuBai

FuBai

Loving and caring petsitter for your cat🌸

Krimpen aan de Lek
One home visit a day
Min. 30-minute visits in your home
20 EUR
/day
All services and rates
Contact FuBai

Cancellation policy: Flexible

Full refund if cancelled before noon one day before the booking, 50% refund afterwards

Book via Pawshake to enjoy The Pawshake Guarantee, 24/7 support, booking guarantee, safe cashless payments, daily updates and more!

Contact FuBai